ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
25 พ.ค. 65 ถึง 31 พ.ค. 65 เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วม การแข่งขันตอบปัญหา “วันงดสูบบุหรี่โลก”
10 พ.ค. 64 ถึง 31 พ.ค. 64 จัดการเรียนการสอนเเบบออนไลน์