รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
179 หมู่ 2   ตำบลพรเจริญ  อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 38180
เบอร์โทรศัพท์ 042487204


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :