สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
ตราประจำโรงเรียน  มีลักษณะเป็นรูปวงกลม  วง ซ้อนกัน วงนอก  
                                               ส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 เซนติเมตร วงในเส้นผ่าศูนย์กลางยาว 3.5 เซนติเมตร ภายในมีสัญลักษณ์ของโรงเรียน คือ ดวงแก้วสีเงิน มีประกายซึ่งมีความหมาย ความเข้มแข็ง รุ่งเรือง ข้างล่างดวงแก้วมีรวงข้าวสีทอง 2 รวง หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ ระหว่างเส้นรอบวงกลมทั้งสองเป็นชื่อโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ