หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับอนุบาล
หลักสูตรที่เปิดสอน ระดับประถมศึกษา
หลักสูตรภาษาจีน
กดลิ้งค์นี้ https://drive.google.com/drive/folders/1gfs0ljw3bsYZmc9d_FYbevIloZ8UYwLs?usp=sharing
หลักสูตร Look and See จาก National Geographic Learning
เรียน ผู้ปกครองทุกท่าน
 
ปีนี้ทางโรงเรียน ใช้เลือกชุดหนังสือ Look and See จาก National Geographic Learning เพื่อเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่บุตรหลานท่าน
 
Look and See จะประกอบด้วยหนังสือ 2 เล่มคือ หนังสือแบบเรียน (Student Book) และ สมุดแบบฝึกหัด (Activity Book)
 
ผู้ปกครองทุกท่าน สามารถมารับชุดหนังสือได้ ในช่วงรับเด็กนักเรียนกลับบ้าน
 
ผู้ปกครอง และเด็กสามารถเข้าใช้งาน NGL website เพื่อดู ebook และกิจกรรมเสริม นอกจากการเรียนในชั้นเรียน เป็นการทบทวน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และสร้างความมั่นใจให้แก่เด็ก ๆ ในการเข้าเรียนครั้งต่อไป ได้อย่างต่อเนื่อง
 
การเข้าใช้งาน NGL website นั้น ผู้ปกครองสามารถขอ Course Key ได้จากครูประจำชั้น (1 ห้องเรียน ต่อ 1 Course Key) โดยลงทะเบียนเข้าใช้งาน web ร่วมกับ access code ที่อยู่ด้านหลังปกหน้าหนังสือแบบเรียน
 
วิธีการลงทะเบียน สามารถศึกษาได้จากลิงค์นี้
 
https://youtu.be/Sga1fbHm8UY
 
หากพบปัญหาการลงทะเบียนเข้าใช้ สามารถแจ้งได้ที่คุณครูประจำชั้น หรือคุณครูผู้สอน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 197.95 KB