คณะผู้บริหาร

ดร.วิเลียน วุฒิสาร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้าคณะผู้บริหาร
เบอร์โทร : 0819550969
อีเมล์ : wilianwut52@gmial.com

นางสาวลัดดา ชินคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0939830871