ภาพกิจกรรม
งานกีฬาสี
ด้วยโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ ได้ดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาสีภายในและวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2564 ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564 ในวันที่ 8 มกราคม 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ เพื่อให้เด็กมีสุขภาพร่ายกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ อีกทั้งให้นักเรียนได้เรียนรู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2565,12:16   อ่าน 80 ครั้ง