ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิชาการ
ครูโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายวิชาการครั้งที่ 1/2566
นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ระดับสากลหลักสูตรสมรรถนะสำหรับเด็กปฐมวัยไทยในดิจิตอลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โพสเมื่อ : 07 เม.ย. 2566,16:18   อ่าน 47 ครั้ง