ข่าวประชาสัมพันธ์
การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชน
งานวันการศึกษาเอกชน ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๕ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
การเสวนาวิชาการ หัวข้อ: สมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ และการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชน
ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สมาคมคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานการศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี 
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2565,00:00   อ่าน 523 ครั้ง