แนวการปฏิบัตร Covid-19
6 มาตรการหลัก
ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในสถานศึกษา
1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเลี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา
2. สวนใส่หน้ากากอนามัย ตลอดเวลา
3. ให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์เจล อย่างเพียงพอ
4. จัดให้มีการเว้นระยะห่าง
5. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสที่มีการใช้าร่วมกันบ่อยๆ
6.ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่มีการสัมผัสร่วมกัน
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 2565,11:42   อ่าน 505 ครั้ง