การบูรณาการ
การบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัตรที่ดี
การบริหารจัดการหลักสูตร โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐาน สสวท. โดยใช้รูปแบบโมเดล (Model) การนำ PLC ด้วย LS-PLC สูการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิชา SMT ในโรงเรียนอนุบาลนวรัตน์
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2565,00:00   อ่าน 505 ครั้ง