ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประกวดชนะเลิศการจัดระเบียบเเถว ลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดประจำปี 2565
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 65
ผ่านการตรวจ Thai Stop Covid เป็นสถานศึกษา "สะอาดปลอดภัย ป้องกันโควิด 19"
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 65
การประเมินคุณภาพภายนอก
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 65
ขอเปลี่ยนแปลงอัตราค่ารถรับ-ส่งนักเรียน
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 65
ปฏิทิน ชำระค่าเทอม เเละ รับอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ปีการศึกษา 1/2565
โพสเมื่อ : 21 เม.ย. 65
การยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหาร ครู โรงเรียนเอกชน
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 65
ปฏิทินการสอน O-NET ม.3
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 65
ปฏิทินการสอน O-NET ป.6
โพสเมื่อ : 09 ก.พ. 65
ตรวจคัดกรองเชิงรุกหาเชื้อโควิด - 19 แบบแอนติเจน หรือ ATK (Antigen Test Ki) ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
โพสเมื่อ : 02 ก.พ. 65
กำหนดการรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 65
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 65
ประกาศ เรื่องการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา หลังหยุดเทศการปีใหม่
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 65
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของรางวัลงานวันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 06 ม.ค. 65
ผลการประเมินสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
โพสเมื่อ : 07 พ.ค. 64