แนวการปฏิบัตร Covid-19
6 มาตรการหลัก
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 65
การพ่นฆ่าเชื้อ Covid-19 ภายในห้องเรียน และรถรับ-ส่งนักเรียน
โพสเมื่อ : 07 ก.พ. 65