กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวลัดดา ชินคำ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0939830871