ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันผลงานนักเรียนด้านนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding)
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเมธาพร ทุมวงค์ , เด็กหญิงเปรมปอน บึงหนองอ้อ
โพสเมื่อ : 29 ส.ค. 2565,14:01   อ่าน 184 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การประกวดการแข่งขันหุ่นยนต์ วิ่งตามเส้น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงเมธาพร ทุมวงค์ , เด็กหญิงเปรมปอน บึงหนองอ้อ
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,09:56   อ่าน 129 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันคัดลายมือ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกุลนันท์ อาษาพนม
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565,00:57   อ่าน 218 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันท่องบทอาขยาน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธิติมา ยอดพงษา
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565,00:57   อ่าน 231 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันเขียนเรียงความ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอภิญญา นาจันทร์
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565,00:55   อ่าน 219 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน ระดับชาติ ประเภทการเเข่งขัน ปั้นดินน้ำมัน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์พวง, เด็กหญิง ทัตพิชา ปัดสำราญ , เด็กหญิง สุนิษา โปะปะนม
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565,00:54   อ่าน 208 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศรัณยู ธรรมเกษร , เด็กหญิงปาริฉัตร บัวใหญ่
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565,00:54   อ่าน 255 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (speech)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกรณพัฒน์ กันหาวาปี
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565,00:53   อ่าน 201 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขัน Spelling bee
ชื่อนักเรียน : นายวิธวัฒน์ รุจิโรจน์พิพัฒนา
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565,00:52   อ่าน 190 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขัน Spelling bee
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภควัตร รามมีชัย
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565,00:52   อ่าน 197 ครั้ง