ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ Coding
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 2565,15:45   อ่าน 40 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันคัดลายมือ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกุลนันท์ อาษาพนม
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565,00:57   อ่าน 66 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันท่องบทอาขยาน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงธิติมา ยอดพงษา
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565,00:57   อ่าน 83 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันเขียนเรียงความ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอภิญญา นาจันทร์
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565,00:55   อ่าน 59 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน ระดับชาติ ประเภทการเเข่งขัน ปั้นดินน้ำมัน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกัญญาณัฐ จันทร์พวง, เด็กหญิง ทัตพิชา ปัดสำราญ , เด็กหญิง สุนิษา โปะปะนม
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565,00:54   อ่าน 62 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศรัณยู ธรรมเกษร , เด็กหญิงปาริฉัตร บัวใหญ่
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565,00:54   อ่าน 107 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญเงิน ระดับชาติ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (speech)
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกรณพัฒน์ กันหาวาปี
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565,00:53   อ่าน 50 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขัน Spelling bee
ชื่อนักเรียน : นายวิธวัฒน์ รุจิโรจน์พิพัฒนา
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565,00:52   อ่าน 46 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมแข่งขัน การแข่งขัน Spelling bee
ชื่อนักเรียน : เด็กชายภควัตร รามมีชัย
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565,00:52   อ่าน 54 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เหรียญทองแดง ระดับชาติ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน
ชื่อนักเรียน : นายคอรีรอส ยู , นางสาวอรญา ศรีหาผล
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565,00:51   อ่าน 47 ครั้ง