ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้ ด้วยแพลตฟอร์ม Canva for education
ชื่ออาจารย์ : กาญจนา จันบุตรดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565,17:23  อ่าน 210 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : อบรมการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)
ชื่ออาจารย์ : กาญจนา จันบุตรดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายงานงบประมาณ
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565,17:21  อ่าน 207 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกชนยอดเยี่ยม ประจำปี 2564
ชื่ออาจารย์ : ดร.วิเลียน วุฒิสาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2565,12:54  อ่าน 339 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนดีเด่น ประจำปี 2565
ชื่ออาจารย์ : ดร.วิเลียน วุฒิสาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2565,12:52  อ่าน 346 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้บริหารเเละครูโรงเรียนดีเด่นประจำปี 2565
ชื่ออาจารย์ : ดร.วิเลียน วุฒิสาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2565,12:51  อ่าน 336 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลผู้บริหารโรงเรียนดีเด่นประจำปี2564
ชื่ออาจารย์ : ดร.วิเลียน วุฒิสาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2565,12:08  อ่าน 375 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนดีเด่น ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : ดร.วิเลียน วุฒิสาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2565,12:07  อ่าน 358 ครั้ง
รายละเอียด..